Telefoonnummer

06-57180691

Email

info@nextlevelbeauty.nl

Openings tijden

Ma & Di 9:15 - 13:30 | Do 9:15 - 19:00

Next Level Beauty, gevestigd aan de Haarlemmermeerstraat 79 in Halfweg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg
Tel: 06-57180691
Mail: info@nextlevelbeauty.nl
www.nextlevelbeauty.nl

Stephanie Holt is de Functionaris Gegevensbescherming van Next Level Beauty.
Zij is te bereiken via info@nextlevelbeauty.nl of telefonisch 06-57180691

Persoonsgegevens die wij verwerken
Next Level Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een intake formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nextlevelbeauty.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Next Level Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om de diensten te kunnen uitvoeren zonder dat daar contra-indicaties voor zijn

Geautomatiseerde besluitvorming
Next Level Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Next Level Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar > Administratieplicht belastingdienst (facturen)
Adres > 7 jaar > Administratieplicht belastingdienst (facturen)
Intake > 5 jaar > Behandelingen correct te kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden
Next Level Beauty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Next Level blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

[instagram-feed]
Chat openen
1
Stephanie | Next Level Beauty
Hi,
Hoe kan ik je helpen?